09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD25180.00
 • AUD16541.49
 • CAD18502.38
 • CHF27853.96
 • CNY3528.96
 • DKK3646.36
 • EUR27428.10
 • GBP31779.68
 • HKD3242.63
 • INR311.07
 • JPY167.45
 • KRW19.01
 • KWD84213.71
 • MYR5303.72
 • NOK2354.77
 • RUB282.11
 • SAR6915.09
 • SEK2365.57
 • SGD18719.09
 • THB699.67
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền